4 1 1 1 1 1 Beoordeling 4.00 (1 Stem)

Download portable SyncBack

#logo

Doel:

SyncBack Free is een backuptool, waarmee U automatisch backups van Uw belangrijke data kan maken en ook indien nodig kan terugzetten. In de overzichtelijke interface worden de backuptaken onder de vorm van profielen aangemaakt. U kan meer profielen aanmaken om verschillende backups naar meerdere locaties op diverse tijden uit te laten voeren.

Voor de installatie versie ga naar: SyncBack setup versie !

Werking:

Bij het opstarten van SyncBack kan met de knop nieuw een profiel worden aangemaakt. Na de keuze van een profielnaam kiest U in het volgende venster welk soort profiel U wil aanmaken dit kan zijn een backup, synchronisatie of spiegel profiel. Met het profiel backup blijven alle bestanden op de backuplocatie behouden, ook al zijn ze lokaal reeds verwijderd. Dat wil zeggen dat wanneer U na enkele maanden een backup terug moet zetten er mappen en bestanden zullen aanwezig zijn die U reeds voorheen verwijderd had. Het synchronisatie profiel is alleen interessant wanneer de bestanden op twee computers met elkaar moeten worden gesynchroniseerd zodat beide computers de meest recente bestanden bevatten. Dan rest er nog het spiegel profiel wat voor ons de voorkeur geniet omdat lokaal verwijderde mappen en bestanden ook van de backuplocatie verwijderd worden, U heeft hiermee steeds een exacte kopie van de huidige data. Na Uw profielkeuze komt U in het venster voor de ingaven van bron en bestemming in de meeste gevallen is geen selectie nodig wanneer U voor lokale backups gaat. Het volgende venster biedt U de mogelijkheid om de exacte bron en bestemming in te geven. Wanneer U dat heeft afgehandeld, kan U een keuze maken in het linker menu voor uitgebreide of eenvoudige instellingen. Wat rest is het instellen van de timing voor de ingestelde taak, zodat er naar Uw keuze periodiek een backup wordt gemaakt. Als U alle instellingen heeft doorlopen kan U een simulatie doen van wat U ingesteld heeft om te zien of alles op zijn plaats komt en werkt zoals gewenst. Elk profiel kan steeds gewijzigd, aangepast of verwijderd worden. SyncBack heeft de optie om ook te backuppen naar de onlineopslaglocatie of cloud van Google Drive deze is te bereiken na ingaven van Uw Googleaccount gegevens. Aanmelden voor Uw Googledriveaccount kan in het hoofdvenster onder tab voorkeuren en gelinkte cloudaccounts.

Conclusie:

Instellen van een backupprofiel met enkele klikken en/of handelingen kan zeker geen reden zijn om het niet te doen. Eens ingesteld hoort of ziet U SyncBack niet, behalve met een reden waarom dat de taak niet is uitgevoerd kunnen worden. Aangezien alleen gewijzigde bestanden worden opgenomen in de backup, gebruikt SyncBack niet veel tijd of vermogen van de computer en zal U hierdoor geen hinder ondervinden.

Update : 21 feb 2018
Taal app : meertalig ook nederlands
Systeem : Windows 7 & 10
place holder
klik op de afbeelding voor screenshots !
  • 00-syncback-min
SyncBack backuptool
snel backupprofielen instellen in een overzichtelijke interface.
place holder
Toegevoegd op: 21 feb 2018